Slide Tarieven Waarom Starter? Overstapservice Proefles Contact Gratis proefles Examens mail_outlineinfo@starterrijschool.nl 06 – 144 887 44

CBR wilt dat leerlingen beter voorbereid naar examen komen!

Om de achterstanden bij praktijkexamens weg te werken wil het CBR honderd extra examinatoren inzetten. Maar ook het slagingspercentage moet omhoog en dat is een taak voor de rijscholen. Pechtold roept de branche op om kandidaten beter voorbereid op examen te laten gaan.

Op 1 maart komt het CBR met een plan om alle achterstanden van door de lockdown geannuleerde examens in te lopen. Door de sluiting zit er een vertraging van twintig weken in de examen. Zonder actie duren de problemen nog zeker 3 tot 4 jaar, waarschuwt de organisatie. Het rijvaardigheidsbureau heeft daarom een speciale Taskforce opgesteld om de opties op een rijtje te zetten.

CBR-directeur Alexander Pechtold en operationeel directeur Jan Jurgen Huizing nemen alvast een voorschot op het rapport van de Taskforce en hielden dinsdagmiddag een persconferentie waarin ze uitlegden hoe het CBR de problematiek van wachttijden door de uitgestelde examens wil tackelen. Pechtold: “Als we geen maatregelen nemen zitten we de komende drie of vier jaar met lange wachttijden. Dat is maatschappelijk onacceptabel en dat willen we zelf ook niet.”

Theorie-examen

Eerst over het theorie-examen. In normale omstandigheden worden er jaarlijkse 870.000 theorie-examens afgenomen. Daar komen dit jaar nog eens 305.000 examens bij die zijn uitgesteld vanwege de lockdown. Vorig jaar is er in de theorie-zalen gewerkt met beperkte groepsgroottes, anderhalve meter afstand tussen kandidaten en langere openingstijden. Jan Jurgen Huizing zegt dat er straks kan worden opgeschaald naar een capaciteit van 200 procent waardoor die achterstand snel wordt gladgestreken.

Voorrang beroepsexamens

Dan de praktijkexamens. De examens voor motor en brommer starten vanaf 22 februari weer op. De overige examens zullen nog moeten wachten totdat de landelijke lockdown wordt opgeheven. Zodra dat gebeurt hebben de praktijkexamens voor beroepschauffeurs voorrang. Huizing: “Dit is een specialistische groep examinatoren. We verwachten binnen CCV weinig last van wachttijden te hebben.”

Die verwachting ligt anders bij de praktijkexamens B. De reguliere wachttijd voor een eerste examen moet zeven weken zijn, een herexamen volgt binnen vijf weken. Die termijnen zitten er de komende tijd niet in. Tot 1 juni wordt sowieso alle capaciteit benut voor uitgestelde examens, nieuwe kandidaten zijn pas daarna aan de beurt.

Instroom moet omlaag

“Het praktijkexamen is een één-op-één examen. Het is dus niet makkelijk om snel op te schalen naar méér capaciteit”, zegt Huizing. “We gaan dus meer examens afleggen.” Pechtold vat het tussendoor samen: de capaciteit moet vergroot door meer examens te doen en er moet aan de instroom worden gewerkt. “Dat betekent dus dat er minder examens worden aangemeld.”

Momenteel zijn tussen de 600 en 700 examinatoren werkzaam bij het rijvaardigheidsbureau. Daar moeten er zeker 100 bijkomen. Het CBR zet daarom een grootschalige wervingscampage op en gaat hiervoor ook samenwerken met het UWV. Het opleiden van een examinator duurt enkele maanden, het duurt dus nog zeker tot de kerst totdat er meer capaciteit is door extra examinatoren. Op korte termijn wordt er overwerk ingezet en gepensioneerde examinatoren.

Slagingspercentage moet omhoog

Pechtold pleit tegelijkertijd voor het verminderen van de instroom. Het gemiddelde slagingspercentage bij een eerste praktijkexamen B is 48 procent. “Dat moet omhoog. 1 procent erbij scheelt al 8.000 examens.” De directeur doet een oproep aan de branche: “Bedenk goed wat het beste moment is voor je leerling om examen te doen.”

De directeur sluit niet uit dat gezakte kandidaten extra lang moeten wachten op een tweede examen als extra maatregel om de capaciteit voor eerste examens te vergroten. Ook sancties tegen rijscholen met een blijvend laag slagingspercentage worden in overweging genomen. Mocht het gemiddelde slagingspercentage op 60 procent liggen, dan zouden de wachttijden als sneeuw voor de zon smelten.

Schrappen tussentijdse toets

Andere knoppen waar het CBR aan kan draaien om de capaciteit te vergroten is het tijdelijk schrappen van producten zoals het faalangstexamen, de tussentijdse toets of om de minimumleeftijd voor het eerste examen omhoog te trekken. “We zoeken naar middelen om de aantallen met tienduizenden omlaag te brengen”, zegt Pechtold. “Jaarlijks worden er 80.000 tussentijdse toetsen gepland, dat is een flinke slok.”

De oud politicus benadrukt vooralsnog geen producten te willen schrappen, maar zegt dat dit afhankelijk is van de instroom. Hij hoopt dat de rijschoolbranche hierin kansen ziet en erkent dat het voor instructeurs momenteel ontzettend zwaar is. “Maar dit is de tijd om tegen je klant te zeggen: neem die vijf extra lessen, want het kan maanden duren voordat je opnieuw aan de beurt bent voor een herexamen.”

Veilig starten

Volgens Pechtold kan de herstart straks veilig gebeuren zolang het hygiëneprotocol wat na de eerste lockdown is opgesteld wordt gevolgd. Hij vertelt dat het een aantal keer is gebeurd dat een examinator met een achteraf bevestigde besmette kandidaat een examen heeft gereden. “Dankzij de maatregelen zijn die besmettingen niet overgebracht.”

Bron: https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2021/02/16/pechtold-kandidaten-moeten-beter-voorbereid-op-examen-komen/